De impact van corona bij Van Egmond Groep

Elke afdeling zijn eigen bubbel

Wat begon als een ‘ver-van-mijn-bed-show’ werd al snel de dagelijkse realiteit. Corona zette niet alleen levens maar ook bedrijven op hun kop. Van geen handen meer schudden tot aan het werken in ‘zones’: bij Van Egmond Groep hebben veiligheid én het belang van collega’s steeds voorop gestaan.

HR manager Maaike Harbers weet het nog goed. Het briefje dat minister Bruins kreeg toegeschoven, live op televisie. ‘Eerste coronabesmetting in Nederland bevestigd’, stond erop. “Wij dachten meteen: better safe than sorry”, vertelt Maaike. “Wij gingen geen handen meer schudden, geen koffie meer voor elkaar halen, anderhalve meter afstand houden en handen desinfecteren.”

Stickers

Het was het begin van een lange reeks steeds weer nieuwe maatregelen. Na elke persconferentie van het kabinet stak het MT de koppen bij elkaar. Bespreken wat de impact voor Van Egmond Groep en medewerkers was. Communicatie opzetten, interne nieuwsbrief versturen. Maatregelen implementeren.

“Al snel kwam het thuiswerken”, vertelt Maaike. “Niet iedereen wilde dat, en een deel van de mensen móet op locatie zijn. Dus hebben wij gezegd: voor degenen die op locatie werken moet het zo veilig mogelijk zijn. Er kwamen plexiglas schermen tussen de bureaus, stickers met looproutes op de vloer, de vestiging werd opgedeeld in zones, er stond desinfectans bij de deur, chauffeurs en accountmanagers kregen mondkapjes en handschoenen. Eigen verantwoordelijkheid, maar goed gefaciliteerd.”

Twee teams

Een heftige maatregel was het opsplitsen van het team in twee teams bij Logistiek en Industriële Automatisering (Inda). Sinds jaar en dag wordt er bij Van Egmond Groep gewerkt van acht tot vijf uur. Corona bracht een nieuw rooster: met een team in de ochtend van vijf tot half één en een team in de middag-/avond van één tot half negen. In de tussenliggende periode werden de ruimtes geventileerd en schoongemaakt. “Maar dat was niet houdbaar, mensen zaten er na een tijdje echt doorheen”, vertelt Maaike. “Sommigen moesten om vier uur ’s nachts opstaan om te gaan werken. Samen met de werkdruk en alle onzekerheid was dat te veel. Dus toen voor de zomer de eerste versoepelingen kwamen, hebben we dit direct losgelaten.”

"Een heftige maatregel was de invoering van de ploegen­diensten"

Bubbels

Wat wel is gebleven, zijn de verschillende zones, waarbij het pand in Doetinchem is verdeeld in vier verschillende deelgebieden. Wie in één van de zones werkt, blijft in principe daar. Alleen als het echt noodzakelijk is en na het nemen van alle nodige maatregelen, mag men naar een andere zone. Door op deze manier in ‘bubbels’ te werken is het risico op besmetting aanzienlijk verkleind.

“Het vergde nog wel wat aanpassingen”, herinnert Maaike zich. “Want elke bubbel moet ook een toilet en een pauzeruimte hebben. Bij Inda, zone 1, hebben we met schermen een extra pauzeruimte gemaakt en een extra koffieautomaat en magnetron aangeschaft. Logistiek kan alleen nog naar het toilet bij de kleedruimte. Het was even puzzelen, maar iedereen is er nu aan gewend.”

Digitale inhaalslag

Ondertussen werd de roep vanuit de overheid om écht zo veel mogelijk thuis te werken, steeds sterker. “Ondanks alle maatregelen die we op kantoor hadden genomen, hebben we daar gehoor aan gegeven”, zegt Maaike. “Dus we moesten snel een digitale inhaalslag maken. IT heeft dag en nacht gewerkt om op de overspannen markt voldoende laptops te scoren.”

Ook het onderhouden van contact met elkaar was een zoektocht. “Want het is best ongemakkelijk, zo op afstand”, vindt Maaike. “We hebben afgesproken: leidinggevenden hebben minimaal één keer per week contact met iedere medewerker. Niet alleen zakelijk, maar ook sociaal. En als een collega het thuis niet meer prettig vindt, kijk dan samen hoe het toch veilig op kantoor kan.”

"Het is best ongemakkelijk, zo op afstand"

Sneltest

Wie zich moet laten testen krijgt via Van Egmond een sneltest – gezinsleden mogen zich in overleg met HR ook laten testen. Niet alleen om iemand snel weer aan het werk te hebben, maar ook om de veiligheid te waarborgen. En toen het mondkapje verplicht werd op de werkvloer, zijn collega’s betrokken bij het selecteren van het prettigste model. Het aantal positief geteste collega’s is binnen Van Egmond Groep al die tijd laag geweest. “We hebben veel meer bijzonder verlof gehad door quarantaines dan verzuim door corona”, zegt Maaike. “Door de maatregelen in combinatie met sneltesten hebben we een hoog verzuim kunnen voorkomen.”

Eer en geweten

Hoe ze terugkijkt op het afgelopen jaar? “Ik denk echt dat we álles hebben gedaan wat in onze macht lag”, zegt Maaike. “Natuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. Maar we hebben naar eer en geweten gehandeld en steeds goed geluisterd naar de behoefte van mensen. Momenteel loopt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daaruit zal blijken of men dat ook zo heeft ervaren.”