Dynamisch jaar voor Transformatie TU

2020 was voor Transformatie TU een buitengewoon dynamisch en afwisselend jaar. Dynamisch, want het was schakelen. We hebben aan den lijve ervaren wat de essentie van de digitale en businesstransformatie, end2end denken en doen, daadwerkelijk betekent. Ook zijn we overgeschakeld naar een heel andere manier van samenwerken in projecten: op afstand. Het was ook een afwisselend jaar, omdat we zowel met de afdelingen Formule- en Voorraadbeheer, als binnen Verkoop en de overslagpunten grote stappen voorwaarts hebben gezet. Kortom, een jaar vol end-to-end samenwerking om trots op terug te kijken, met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. In de kalender hieronder zie je wat wij met zijn allen mogelijk hebben gemaakt. Klik op de plusjes om meer te lezen over het onderwerp!