Facts & figures

Hoeveel collega’s hadden we in 2020? Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen? Wat was de gemiddelde leeftijd en hoe lang werkten collega’s gemiddeld bij ons? Je leest het in het HR-overzicht van 2020.

Collega's per bedrijf

in aantallen medewerkers

Opbouw naar geslacht

in aantallen medewerkers

Facts & figures

Hoeveel collega’s hadden we in 2020? Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen? Wat was de gemiddelde leeftijd en hoe lang werkten collega’s gemiddeld bij ons? Je leest het in het HR-overzicht van 2020.

Collega's per bedrijf

in aantallen medewerkers

Opbouw naar geslacht

in aantallen medewerkers

Opbouw naar diensttijd

in jaren

Opbouw naar diensttijd

in aantallen naar categorie in jaren

Gemiddelde diensttijd

in jaren

Fulltime

in aantallen medewerkers

Parttime

in aantallen medewerkers

In en uit dienst

in aantallen medewerkers

Gemiddelde leeftijd

in jaren

Opbouw naar leeftijd

In aantallen naar leeftijdscategorie

Opbouw naar leeftijd

In aantallen naar leeftijdscategorie

Uitstroom naar reden

in aantallen medewerkers

Doorstroom naar interne functies

in aantallen medewerkers

Stagiaires

in aantallen

Op zoek naar de cijfers van Van Egmond Groep?