MVO: de cijfers

Hoe doen we het?

In 2018 hebben alle leden van het MT een KPI (Kritieke Prestatie-Indicator) gekregen op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Daardoor werken alle afdelingen nu aan heel concrete MVO-doelen. Wat hebben we bereikt in 2020? En wat zijn de doelstellingen voor 2021? Dat zie je in de infographic hieronder. Tip: klik op de plusjes voor meer tekst en uitleg!

MVO met veerkracht

De cijfers

In 2018 hebben alle leden van het MT een KPI (Kritieke Prestatie-Indicator) gekregen op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Daardoor werken alle afdelingen nu aan heel concrete MVO-doelen. Wat hebben we bereikt in 2020? En wat zijn de doelstellingen voor 2021? Dat zie je in de infographic hieronder.

Tip: klik op de plusjes voor meer tekst en uitleg!

1. Op 31 december 2020 hadden we 165.056 duurzame artikelen in het assortiment. Over 2020 is onze omzet van duurzame artikelen met 6% gestegen. Daar zitten de circulaire artikelen nog niet bij en ook de duurzame diensten van Technische Unie zijn hierin niet meegerekend.

2. De klanttrainingen van Technische Unie zaten sterk in de lift, totdat corona aan de deur klopte. Hals over kop moesten alle trainingen worden geannuleerd of naar een online omgeving worden verplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat deze KPI-doelstelling dit jaar helaas niet is gehaald.

3. De afvalstromen van TU worden sinds 2009 gemonitord. De hoeveelheid restafval is afgelopen jaar gestegen. Daarmee is deze KPI in 2020 niet gehaald. We hebben inmiddels geconstateerd dat we de KPI voor afval anders willen formuleren en voeren dit per 2022 in.

4. Op deze KPI zijn we ons doel voor 2021 al in 2020 voorbijgestreefd. Met maar liefst 2.275 circulaire producten in het assortiment doen we het boven verwachting goed. Circulaire producten zijn artikelen die gerecycled materiaal bevatten, refurbished en/of hergebruikt zijn, mét bewijs daarvan in de vorm van een materiaalpaspoort of LCA.

5. Een primeur in 2020: iedereen in dienst van Technische Unie kon JINC of Natuurmonumenten als goed doel opnemen in zijn of haar PM-doelen. Maar liefst 205 collega’s hebben daar gehoor aan gegeven. Helaas konden veel activiteiten door corona niet doorgaan. Natuurmonumenten heeft alles tijdelijk stop moeten zetten. JINC is vooral online doorgegaan. 53 collega’s hebben hun activiteiten bij JINC kunnen uitvoeren. Voor 2021 is met Natuurmonumenten een nieuw plan opgezet. Lees hier de JINC-verhalen van Joyce en Patrick

6. Met ons wagenpark, onze duurzame nieuwe gebouwen, gebruik van groene energie en andere maatregelen streven we naar een jaarlijkse daling van onze CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot wordt gemeten volgens ISO 14064. Het resultaat van de CO2-reductie over 2020 is maar liefst 61%. Dit is vooral te danken aan het feit dat wij inmiddels voor 98% van ons elektriciteitsverbruik gebruik maken van windenergie. Lees hier het verhaal van Ariane en Paula, die sinds kort in een elektrische leaseauto rijden.

7. In 2020 heeft Technische Unie trede 2 bereikt van de prestatieladder socialer ondernemen (PSO). In 2018 bereikten we de eerste trede. Door inclusiviteit nog duidelijker op de agenda te zetten, onze leveranciers ook te toetsen op hun inclusiviteitsbeleid én meer arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben we trede 2 bereikt. Hiermee laat Technische Unie zien diversiteit en inclusiviteit niet alleen belangrijk te vinden, maar ook in de praktijk te brengen. Lees hier waarom we meedoen aan PSO en hoe Joost en TU elkaar hebben gevonden

8. Het percentage gezonde medewerkers is de tegenhanger van het verzuimpercentage. Het percentage gezonde medewerkers is iets gedaald ten opzichte van 2019. Door de coronapandemie is het lastig te zeggen of dit een trend is.